Vol 19 Issue "Menghidupkan Semangat Jalan Bersama Insan Pendidikan Yayasan Mardi Yuana"